top of page

Marec (Maaslandse Recreatiecentra) vindt zijn ontstaan in de Maas, die voor een groot stuk de geschiedenis van de streek heeft bepaald. Deze regenrivier heeft haar bron in Frankrijk en mondt uit in het Hollands diep in Nederland. Ze heeft dan een weg van 925 km afgelegd.
 

In de streek is er zeer veel grind gewonnen. Het grind en zand uit de Maasvallei werd in de 4e Ijstijd (het Quartair) afgezet door de Rijn en de Maas. Dat is zo’n 400.000 jaar geleden. Het puin dat werd afgezet is afkomstig uit de Ardennen, Alpen, Vogezen en het Zwarte Woud.
 

De grindwinning in het Maasland bestond reeds in de 19e eeuw toen boeren met kar en paard kiezel haalden voor de aanleg van wegen. Na WO I ontstonden grindwinningen voor de bouw en de opkomende steenkoolmijnen in Limburg. De grote industrialisatie van de ontgrinding is er gekomen na WO II voor de heropbouw, de aanleg van verharde wegen, de betonindustrie in het algemeen en ook voor de deltawerken in Nederland, deltawerken die Nederland moesten beschermen tegen natuurrampen zoals in 1953.
 

Vrij snel na de start van de industriële grindwinning, zag de politieke wereld in dat er ook moest gedacht worden aan een bestemming na de ontgrinding. Dat leidde tot een overeenkomst en later tot een wettelijk kader waarbij de grindmaatschappijen bepaalde bedragen moesten betalen per gewonnen ton grind, waarmee herbestemming van de gebieden werd gerealiseerd. In Maaseik en Kinrooi werden zo de gebieden Heerenlaak en De Spaanjerd gecreëerd.
 

De exploitatie daarvan is in handen van Marec. Het is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de Stad Maaseik en de Gemeente Kinrooi. Deze 2 gemeenten zijn beiden voor 50% aandeelhouder. Marec zorgt voor de uitbating van de projecten Heerenlaak in Maaseik en De Spaanjerd in Kinrooi, die omvatten: jachthavens, verblijfparken, de rondvaartboot, het dagstrand.

download.png

 

 089/56.75.03

Maasdijk 1 bus 3
B-3640 Kinrooi

zie website

 

website

bottom of page